Tiến bộ kỹ thuật
Cập nhật ngày: 28/12/2015
DANH MỤC CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC GIA
1. GIAI ĐOẠN 2001-2005

TT

Tên Giống cây trồng / Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

1

Giống cà chua lai HT7, HT21... được công nhận là giống Quốc Gia và cho phổ biến trong sản xuất

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh và cộng sự

Số 1079-TB/KHCN, ngày 5/3/2001

2

Giống đậu tương D140, cho khu vực hóa ở vùng Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ trong cả 3 vụ xuân, hè, đông

TS. Vũ Đình Chính và cộng sự

Số 1079-TB/KHCN, ngày 5/3/2001

3

Công nghệ nhân nhanh giống dứa cayen bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

GS. TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ số 5310 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002

4

Quy trình nhân giống và nuôi giống Lan Hồ Điệp

GS. TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ số 5310 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002

5

Giống lúa lai hai dòng Việt Lai 20, công nhân giống mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29/7/2004

6

Biện pháp nhân nhanh giống hoa đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

2215QĐ/BNN-KHCN, ngày 2/8/2004

7

Kết quả nghiên cứu phân bố và đặc điểm gây bệnh của các chủng vi khuẩn bạc lá lúa ở miền Bắc Việt nam

TS. Phan Hữu Tôn, Bùi Trọng Thủy và cộng sự

2215QĐ/BNN-KHCN, ngày 2/8/2004

8

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với Bọ hà Cylas formicarius F. hại cây Khoai Lang

PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

2338 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9/9/2005

9

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây Tây ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

2338 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9/9/2005

10

Sản phẩm phân bón mới: Phân đạm viên nén – VĐN; NPK viên nén; NK viên nén

TS. Nguyễn Tất Cảnh và cộng sự

1046QĐ/BNN-KHCN, ngày 11/5/2005

11

Sản phẩm phân bón lá Pomior P-198; Pomior P-289; Pomior P-389; Pomior P203H

PGS.TS. Hoàng Ngọc Thuận và cộng sự

1046QĐ/BNN-KHCN, ngày 11/5/2005

2. GIAI ĐOẠN 2006-2010

TT

Giống / TBKT / Mẫu máy

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

GIỐNG LÚA (10)

1

Giống lúa lai TH5-1 tại các tỉnh miền Bắc, được công nhận giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

3642/QĐ-BNN-TT, ngày 30/11/2006

2

Giống lúa lai TH3-3 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

3

Giống lúa lai TH3-4 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

4

Giống lúa hương cốm tại các tỉnh phía Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

5

Giống lúa thuần Hương Cốm, được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

4155/QĐ-BNN-TT, ngày 27/12/2008

6

Giống lúa lai VL24 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

88/QĐ-TT-CLT ngày 22/4/2008

7

Giống lúa TH7-2 giống tạm thời

 

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

324/QĐ-TT-CLT ngày 16/12/2008

8

Giống lúa lai hai dòng TH3-5 trong vụ xuân muộn, hè thu và mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

539/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2009

9

Giống lúa lai hai dòng TH8-3 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

632/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2010

10

Giống lúa lai hai dòng VL50 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

Quyết định 643/QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 12 năm 2010

RAU HOA QUẢ (3)

1

Tác giả các giống cà chua lai chất lượng cao

PGS TS Nguyễn Hồng Minh

Được công nhận bản quyền thương hiệu giống cà chua lai “HT

2

Giống đu đủ VNĐ9 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

3

Giống đu đủ VNĐ10 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

TIẾN BỘ KỸ THUẬT (2) 

1

Quy trình sản xuất khoai tây sạch bệnh có nguồn gốc nuôi cấy mô

GS TS Nguyễn Quang Thạch

QĐ: 314/QĐ-TT-CLT ngày 1/9/2009

2

Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA phục vụ chăn nuôi xử lý môi trường chăn nuôi

GS. TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

174/QĐ-CN-MTCN ngày 06 tháng 9 năm 2010

MÁY NÔNG NGHIỆP (1)

1

Hệ thống máy canh tác và thu hoạch sắn

 

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Cúp vàng Techmart 2009

3. GIAI ĐOẠN 2011-2013

TT

Giống / TBKT / Mẫu máy

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

GIỐNG LÚA (8)

1

Giống lúa thuần N91 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn

KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

2

Giống lúa nếp NV1 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn;
KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

3

Giống lúa lai 3 dòng CT 16 (chính thức)

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

768/QĐ-TT-CLT ngày 29/12/2011

4

Giống lúa TH7-2

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

5

Giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, TS. Vũ Hồng Quảng và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

6

Giống lúa thuần T65

PGS.TS Phan Hữu Tôn và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

7

Giống lúa lai ba dòng TH17

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

8

Giống lúa thuần Hương cốm 3

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

RAU HOA QUẢ (5)

1

Giống cà chua lai HT42 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Lê Thị Tuyết Châm

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

2

Giống cà chua lai HT160 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Thị Ân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

3

Giống cà chua lai quả nhỏ HT144 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Quang Tuân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

4

Giống hoa cẩm chướng Hồng ngọc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

5

Giống hoa cẩm chướng Hồng hạc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

TIẾN BỘ KỸ THUẬT (5) 

1

Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam

GS.TS Đặng Vũ Bình và cộng sự

Quyết định 290/QQD-CN-GSN ngày 14 tháng 11 năm 2011

2

Tổ hợp lai 1/2, ¾ gà Hồ x Lương phượng

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn và cộng sự

289/QĐ-CN-GSN, ngày 14/11/2011

3

Xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch và cộng sự

Số QĐ:117/QĐ-CN-GSL

Năm công nhận: 2013

4

Quy trình quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam

GS.TS Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

Số QĐ: 659/QĐ-BVTV

Năm công nhận: 2013

5

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp khí canh

GS.TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ 62896/QĐ-SHTT, ngày 11 tháng 11 năm 2013

MÁY NÔNG NGHIỆP (1) 

1

Máy gặt đập liên hợp mini liên hợp với máy cày tay

TS. Lê Văn Bích và cộng sự

Cup vàng Techmart 2012

2

Máy cắt và xếp hom sắn giống theo trật tự đầu đuôi

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Bằng độc quyền sáng chế số 13448 cấp theo Quyết định số: 69045/QĐ-SHTT, ngày 17/11/2014

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap