CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG CẤP BẰNG VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK (KNU)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU) ký kết chương trình hợp tác đào tạo

Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop Science) tại VNUA và Sinh học thực vật (Plant BioScience) tại KNU

✤ Hình thức LKĐT: 3,5+1 (3,5 năm học tại VNUA và 1 năm học tại KNU)

Các học phần học tại KNU

Văn bằng, bảng điểm: Được cấp hai (02) bằng kèm theo bảng điểm tương ứng ngành Khoa học cây trồng do VNUA cấp và ngành Sinh học thực vật do KNU cấp

Điều kiện tuyển sinh

•   GPA tại thời điểm nộp hồ sơ đạt từ 3.0 trở lên.

•   Không bắt buộc chứng chỉ tiếng Anh với sinh viên chương trình KHCTT (IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/ TOEIC ≥ 600)

Điều kiện tốt nghiệp

•   Theo quy định của VN

•   Hoàn thành 36 tín chỉ thuộc các học phần tương đương theo quy định của KNU

Học phí và chi phí liên quan:

•   Mức học phí được nộp theo định mức học phí của VNUA theo mỗi kỳ học

•   Sinh viên tự chi trả các chi phí khác như: nơi ở, ăn uống, phương tiện đi lại, bảo hiểm, vé máy bay trong thời gian học tại VNUA và KNU.

•   Sinh viên cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế bằng tiếng Anh khi tham gia học chuyển đổi tại VNUA và KNU

•   Sinh viên tự chi trả lệ phí cấp thị thực và giấy phép cư trú (nếu có).

•   Sinh viên tham gia chương trình được miễn học phí tại trường tiếp nhận (trừ trường hợp vi phạm quy định của trường tiếp nhận) nhưng phải chi trả các chi phí cho hội sinh viên và các phí gia nhập khác như sinh viên địa phương

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap