CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG CẤP BẰNG VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGNAM (CNU)


Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop Science), Chăn nuôi (Animal Science) tại VNUA và CNU

Hình thức LKĐT: 3+1 (3 năm học tại VNUA và 1 năm học tại CNU)

Học phần tại CNU

Văn bằng, bảng điểm: Được cấp hai (02) bằng kèm theo bảng điểm tương ứng ngành Khoa học cây trồng hoặc ngành Chăn nuôi do VNUA và CNU cấp

Điều kiện tuyển sinh

•   Có điểm tích lũy tốt tại thời điểm nộp hồ sơ.

•   Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ (IELTS ≥ 5.5/TOEFL PBT 530/TOEFL CBT ≥ 197/TOEFL IBT ≥ 71/ TOEIC ≥ 650/TEPS 600 hoặc TOPIK 4)

Điều kiện tốt nghiệp

•   Theo quy định của VN

•   Hoàn thành số tín chỉ thuộc các học phần tương đương theo quy định của CNU

Học phí và chi phí liên quan:

•   Mức học phí: Giảm 50% học phí của CNU (khoảng 2,000 USD/năm)

•   Sinh viên tự chi trả chi phí sinh hoạt và các chi phí khác như bảo hiểm, vé máy bay,… trong thời gian học tại VNUA và CNU (4,000 USD/năm).HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap