THÔNG BÁO

v/v Mời nộp đề cương đề xuất Chương trình VIBE 2018 do

Đại sứ quán Ireland tài trợ


Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam Ireland (VIBE) là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển của Ireland (IDEAS) nhằm hỗ trợ các liên kết giáo dục giữa Việt Nam và Ireland. Từ năm 2015, VIBE đã hỗ trợ 11 quan hệ đối tác giữa các trường đại học Việt Nam và 7 trường đại học Ireland trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chương trình VIBE 2018 mời các trường đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng nghề của Việt Nam nộp đề xuất dự án cho năm 2018 thuộc các lĩnh vực sau:

  • Công nghệ thông tin và Phân tích dữ liệu
  • Môi trường và biến đổi khí hậu
  • Đổi mới về khoa học công nghệ

Kinh phí tài trợ: tối đa 70,000 EUR/năm. Thời gian thực hiện đề xuất có thể lên đến 2 năm.

Hạn nhận hồ sơ: 12:00 thứ Sáu ngày 31/5/2018

Thông tin hướng dẫn chi tiết về mẫu đề cương đề xuất, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ có tại trang web của Đại sứ quán Ireland: https://www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/news-and-events/news-archive/launching-the-vibe-programme.html và/hoặc các file đính kèm.         

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ của Học viện quan tâm đăng ký nộp hồ sơ đề xuất./.

Ban Hợp tác quốc tế