HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 74 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

v/v học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2019/2020

Ban điều phối học bổng Chevening – Đại sứ quán Anh trân trọng thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2019/2020 đã chính thức nhận hồ sơ. Học bổng Chevening, được quản lý bởi Bộ Ngoại giao Anh, đem đến cơ hội phát triển cả về mặt chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh.

· Hình thức: Học bổng toàn phần cho thạc sĩ trong 1 (một) năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh

· Lĩnh vực: không giới hạn

· Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử http://www.chevening.org/vietnam

· Thời hạn ứng tuyển: 6/11/2018

Thông tin cụ thể về tiêu chí tuyển chọn và hướng dẫn có tại đường link :http://www.chevening.org/apply/guidance     

Hướng dẫn tạo hồ sơ ứng tuyển Chevening trực tuyến tại :https://www.youtube.com/watch?v=2kJnWQS-UGE&feature=youtu.be  

(Gửi kèm theo đây là một bức ảnh tóm tắt những thông tin chính về chương trình học bổng này để các cán bộ và sinh viên có thể chuyển tiếp qua email, hoặc chia sẻ từ trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Anh tại Việt Nam: https://bit.ly/2OrcWwu)

Một điểm rất mở của Chevening là việc ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa cần hoàn thành các điều kiện về tiếng Anh và thư mời nhập học của trường. (Những điều kiện này sẽ cần được đáp ứng đầy đủ vào tháng 7/2019 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn).

Ban điều phối học bổng Chevening vừa tổ chức 3 buổi thông tin về học bổng Chevening tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9. Xin tham khảo video phát trực tuyến về buổi hội thảo để biết thêm thông tin về học bổng Chevening, tiêu chí tuyển chọn cũng như những lời khuyên từ các cựu du học sinh Chevening để tối ưu hồ sơ tại  https://www.facebook.com/ukinvietnam/videos/340312893372688/.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ và sinh viên các khoa quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển./.

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN