Chương trình tiên tiến, chất lượng cao đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Anh

·     Khoa học cây trồng tiên tiến

·     Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

·     Công nghệ sinh học chất lượng cao

·     Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao

·     Kinh tế tài chính chất lượng cao

Các chương trình hợp tác liên kết đào tạo 2 giai đoạn

·      Đại học Khoa học Sự sống Van Hall Larenstein (VHL) - Hà Lan: Chương trình liên kết đào tạo 2+2;

·      Đại học Trường Giang - Trung Quốc: Chương trình liên kết đào tạo 1+1+3;

·      Các trường đại học của Vương quốc Bỉ: Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ quốc tế  ngành Kinh tế và Xã hội học nông thôn.

Các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn

·     Trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ với chủ đề Khoa học nông nghiệp.

·     Trường Đại học Miyazaki - Nhật Bản về Nghiên cứu sự phát triển nông thôn Việt Nam.

·     Trường Đại học Ryukyus - Nhật Bản về Phát triển nông nghiệp ở Okinawa, Nhật Bản.

·     Trường Đại học Yeungnam – Hàn Quốc theo Chương trình Mùa thu tháng 9.

·     Trường Đại học SEBELAS MARET - Indonesia về Chương trình trao đổi tín chỉ, v.v. 

·     Chương trình đặc biệt với Khoá học ngắn hạn SUMMER SCHOOL dành cho sinh viên quốc tế