THÔNG TIN HỌC BỔNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN

Học Bổng - Du Học
07:43 12/03/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni và Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia và Nghiên cứu khoa học Ru-ma-ni giai đoạn 2016 - 2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ
16:13 11/03/2019
Nhằm tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội trân trọng thông báo tổ chức “Hội thảo Du học Ấn Độ - Việt Nam 2019”. Buổi hội thảo sẽ tạo cơ hội giao lưu với các cơ sở giáo dục hàng đầu Ấn Độ và cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục Ấn Độ.
08:05 26/02/2019
Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về một cuộc thi khoa học đầy sáng tạo, hấp dẫn mang tên Falling Walls Lab do Văn phòng cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội tổ chức như sau:
08:02 26/02/2019
Đại học Yamaguchi, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sinh viên trao đổi quốc tế năm 2019.
14:43 25/02/2019
Học bổng Chính phủ Ireland (GOI-IES) là học bổng quốc do Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học (HEA), Ireland quản lý, theo uỷ nhiệm của Bộ Giáo dục và Kỹ năng. Học bổng được lập ra trong Chiến lược giáo dục quốc tế 2010-2015 của Chính Phủ Ireland và mở rộng theo chiến lược “Đào tạo tại Ireland, Kết nối toàn cầu” 2016-2020.
10:23 21/02/2019
Đại học Miyazaki, Nhật Bản thông báo tuyển sinh và cấp học bổng Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên quốc tế ngành ngôn ngữ Nhật và văn hóa Nhật.
10:28 14/02/2019
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.
15:34 01/02/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm
12:24 01/02/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm
15:51 31/01/2019
Đại học Kyushu, Nhật Bản thông báo Chương trình hè 2019 (SIJ) gồm 04 tuần học về ngôn ngữ Nhật và trải nghiệm văn hóa Nhật thông qua bài giảng và tài liệu hướng dẫn cơ bản bằng tiếng Anh được thiết kế cho sinh viên đại học thuộc tất cả các ngành/chuyên ngành trên thế giới.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap