1. Tên luận án: “Nghiên cứu nấm Bipolaris oryzae hại hạt giống lúa thu thập tại một số tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam”.

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ HƯNG

Năm nhập học: 2009        Năm tốt nghiệp: 2014

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật      Mã số: 60.62.01.12   

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: PGS.TS. NGÔ BÍCH HẢO

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. Giới thiệu về luận án

Bipolaris oryzaegây hại trên hạt giống đã được nghiên cứu trong nhiều năm, gây nhiều tác hại cho lúa đặc biệt là gây hại trong quá trình nảy mầm, (S.H.Ou, 1985).Tại Việt Nam, trồng lúa nước thường có hai hình thức là gieo mạ để cấy hoặc gieo sạ. Cả hai phương pháp đều có khả năng bị ảnh hưởng do hạt giống bị nhiễm nấm gây ra. Trong quá trình ngâm ủ, nấm phát triển cùng với hạt giống và có nguy cơ tạo ra sự nhiễm bệnh thứ cấp. Trên đồng ruộng, đối với tập quán gieo mạ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu mạ hoặc sử dụng lượng hạt giống nhiều hơn, đối với tập quán gieo sạ nấm có thể gây mất khoảng dẫn tới tăng công lao động cấy dặm hoặc giảm năng suất khi không bù được khoảng mất cây. Việcquản lý bệnh trên hạt giống hiện nay chưa được chú ý, đặc biệt là với nấmB. oryzae lan truyền qua hạt giống. Các kết quả nghiên cứu về nấm B. oryzae gây hại trên hạt giống lúa thu được thu thập tại một số tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam trong quá trình thực hiện luận án sẽ là cơ sở dữ liệu để nghiên cứu và ứng dụng tạo ra một hệ thống sản xuất hạt giống lúa có chất lượng tốt trên toàn bộ các vùng trồng lúa của Việt Nam.

4. Đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án:

- Bổ sung số liệu về mức độ gây hại của nấm B. oryzae trên đồng ruộng và hạt giống lúa sản xuất tại Việt Nam.

- Bổ sung các đặc điểm sinh học và đặc điểm vùng gen ITS của các nguồn nấm thu thập từ các vùng sinh thái và từ các giống lúa khác nhau.

- Bổ sung các thông tin về vị trí của nấm B. oryzae trong cơ cấu giống và canh tác hiện nay từ đó tìm ra các phương pháp hạn chế tỷ lệ hạt giống lúa bị nhiễm B. oryzae và hạn chế sự gây hại của nấm B. oryzae trên cây lúa.

*/ Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm