1. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng tốt cho vùng đồng bằng sông Hồng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Khanh

Năm nhập học: 2010      Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng        Mã số: 62 62 01 11

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu tóm tắt luận án

Nhu cầu sử dụng gạo chất lượng cao vùng đồng bằng sông Hồng ngày càng tăng thêm, để đáp ứng nhu cầu này cần có bộ giống lúa có chất lượng gạo tốt, năng suất khá, chống chiu sâu bệnh hại và có thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu luân canh trong vùng. Để phục vụ công tác nghiên cứu tạo giống, luận án đã đề xuất bộ tiêu chí cơ bản về giống lúa chất lượng cao phù hợp có tác dụng đinh hướng cho các nghiên cứu tạo giống, đã xác định được 45 giống lúa tốt để làm vật liệu khởi đầu, đã xác định khả năng di truyền một số tính trạng lien quan đến chất lượng tốt như hàm lượng amylose, hàm lượng protein, tính trạng độ dài hạt, chọn tạo và khảo nghiệm hai giống lúa Gia lộc 105 và Gia lộc 159 có chất lượng gạo tốt, năng suất cao, có triển vọng phát triển tại vùng đồng bằng song Hồng.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

*Hệ thống hoá các tiêu chuẩn gạo chất lượng tốtphù hợp với thị hiếu tiêu dùng của cư dân vùng ĐBSHtừ đó định hướng cho các nhà nghiên cứu tạo giống lúa thích hợp.

*Từ tập đoàn giống thu thập gồm 1040 mẫu giống, trong đó 840 mẫu giốngđược đánh giá và phân loại, giúp các nhà chọn tạo giống lúa có cơ sở dữ liệu để tham khảo, khai thác cho công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao ở Việt Nam.

*Các nghiên cứu về đặc điểm di truyền các tính trạng liên quan đến chất lượng như: hàm lượng protein, amylose, chiều dài hạt gạo…là dữ liệu khoa học quan trọng để các nhà tạo giống lúa tham khảo, định hướng trước khi lai tạo để chọn giống lúa chất lượng.

*Các giống lúa mới chọn tạo như Gia Lộc 105, Gia Lộc 159 có chất lượng cao, năng suất khá, ít nhiễm sâu bệnh hại sẽ góp phần đa dạng hóa bộ giống lúa thuần, gia tăng diện tích và sản lượng gạo chất lượng tốtđáp ứng đòi hỏi của sản xuấtlúatại các tỉnh vùng ĐBSH.

 

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm