Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Hồ Huy Thành Ngày đăng: 20/08/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế hộ dưới tác động của đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2011
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9.85.01.03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS Đào Châu Thu; TS Mai Văn Phấn
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Quá trình đô thị hóa (ĐTH) gây mất dần diện tích đất sản xuất nông nghiệp là tất yếu. Để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp cho xã hội và cải thiện tình hình kinh tế nông hộ khu vực đô thị và ven đô thì việc đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế nông hộ dưới tác động của ĐTH là cần thiết. Luận án thực hiện nghiên cứu 5 nội dung sau: (1) Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong điều kiện ĐTH ở thành phố Hà Tĩnh; (2) Sử dụng đất và công tác quản lý đất nông nghiệp thời kỳ 2000 - 2015 tại thành phố Hà Tĩnh; (3) Sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế nông hộ dưới tác động của ĐTH ở thành phố Hà Tĩnh; (4) Kinh tế nông hộ của một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp dưới tác động của ĐTH vùng nội đô và ven đô thành phố Hà Tĩnh; (5) Định hướng sử dụng đất và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Xác định hiệu quả, tiềm năng các loại sử dụng đất nông nghiệp dưới tác động của đô thị hóa thành phố Hà Tĩnh.

- Đề xuất các mô hình sử dụng đất nông nghiệp thích hợp, hiệu quả và bền vững cho khu vực nội đô, ven đô thành phố Hà Tĩnh gồm: Chuyên hoa (Hoa đào); Chuyên màu (bao gồm các kiểu sử dụng đất: Lạc - Dưa hấu - Súp lơ; Dưa hấu - Dưa hấu - Rau cải; Lạc - Dưa hấu - Su hào, Lạc - Dưa hấu - Bắp cải) và nuôi trồng thủy sản (cá Chẽm, cá Chim nuôi ao).

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap