Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đặng Thị Thúy Kiều Ngày đăng: 08/05/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện Cư M’gar phục vụ tái canh cây cà phê tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Vũ Thị Bình 2. TS. Nguyễn Quang Dũng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển cây cà phê dưới dạng trồng thuần và trồng xen trên địa bàn huyện Cư M’gar. Đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất trồng cà phê. Đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê khi tái canh trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Bổ sung tài liệu khoa học về hiệu quả của một số loại sử dụng đất trồng cà phê trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

- Góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong đánh giá thích hợp đất đai để phát triển diện tích trồng cà phê khi tái canh tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk và các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên có điều kiện sinh thái tương tự.

- Đề xuất định hướng phát triển các loại sử dụng đất trồng cà phê dưới dạng trồng thuần và trồng xen có hiệu quả trên địa bàn huyện Cư M’gar.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý ở địa phương chỉ đạo trong việc thực hiện tái canh cà phê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cà phê tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk góp phần thực hiện thành công tái canh cà phê và phát triển bền vững ngành cà phê.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap