Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thu Thủy Ngày đăng: 12/01/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Lở mồm long móng và đánh giá hiệu quả kinh tế một số biện pháp phòng chống tại Việt Nam

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2016
Chuyên ngành: Dịch tễ học Thú y
Mã số: 9.64.01.08
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Bá Hiên - TS. Nguyễn Văn Cảm
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Để xác định các đặc điểm dịch tễ, sự phân bố của các chủng vi rút LMLM và hiệu quả kinh tế các biện pháp phòng chống bệnh LMLM đề tài tập trung nghiên cứu (i) xác định rõ các đặc điểm dịch tễ học không gian và thời gian của bệnh LMLM trên cả nước giai đoạn 2006 – 2012 (ii) xác định mức độ lưu hành, các yếu tố nguy cơ liên quan và xác định chủng loại virus  LMLM tại các tỉnh trọng điểm Lạng Sơn, Nghệ An và Kon Tum trong thời gian 2010-2012 (iii) đánh giá hiệu quả kinh tế một số biện pháp phòng chống bệnh đang áp dụng tại Việt Nam.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Về mặt học thuật:

Các kết quả của nghiên cứu này là căn cứ giúp Cục Thú y điều chỉnh, xây dựng Chương trình Quốc gia phòng, chống dịch bệnh LMLM giai đoạn 2016 – 2020; Đưa ra những đề xuất để các cơ sở nghiên cứu và các nhà quản lý xem xét xây dựng chiến lược về sản xuất vắc xin LMLM phù hợp chủng virus LMLM lưu hành tại Việt Nam; Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các trường đại học và các lớp tập huấn chuyên ngành.

Đóng góp mới của đề tài:

Lần đầu tiên có nghiên cứu hệ thống về dịch tễ bệnh Lở mồm long móng ở Việt Nam từ 2006-2012. Việc sử dụng phương pháp phân tích dịch tễ học hiện đại về không gian và thời gian để nhận định về dịch LMLM một cách chính xác giúp công tác phòng chống bệnh hiệu quả hơn.

Định lượng được các yếu tố nguy cơ liên quan đến xuất hiện dịch giúp cho công tác phòng chống bệnh kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do lây lan dịch gây ra.

Lần đầu tiên, việc đánh giá về hiệu quả kinh tế của những biện pháp phòng chống bệnh LMLM đang được thực hiện ở Việt Nam tạo tiền đề mô phỏng và cho phép lượng hóa đầy đủ hiệu quả kinh tễ-dịch tễ ở quy mô quốc gia, góp phần xây dựng Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap