Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Phương Giang Ngày đăng: 09/01/2018
1. Tên luận án:  

Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi lợn đến chất lượng quyền lợi động vật và năng suất chăn nuôi ở một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Mã số: 62 62 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS. TS. Vũ Đình Tôn
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các phương thức chăn nuôi tại nông hộ và trang trại đến phúc lợi động vật ở lợn nái. Đánh giá năng suất chăn nuôi lợn theo các phương thức chăn nuôi theo các mô hình thực nghiệm. Từ đó đưa ra những khuyến cáo cho từng phương thức chăn nuôi vừa cải tiến chất lượng phúc lợi động vật, vừa đảm bảo năng suất chăn nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Luận án đưa ra được bằng chứng khoa học để khẳng định với điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam thì không cần thiết phải làm chuồng nuôi nhóm có sân nền bê tông cho lợn nái.

- Luận án đã xác định được lợn nái nuôi nhóm có nhiều chỉ tiêu đánh giá phúc lợi động vật tốt hơn so với lợn nái nuôi cũi. Tuy nhiên, cần phải có các biện pháp giảm thiểu hiện tượng gây hấn trong thời gian đầu ghép nhóm nhằm nâng cao phúc lợi cho lợn nái.

- Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, kiểu chuồng nuôi nhóm có các chỉ tiêu sinh lý sinh dục, các chỉ tiêu năng suất sinh sản và tỷ lệ mắc các bệnh sinh sản tương đương lợn nái nuôi cũi. Tuy nhiên, lợn nuôi cũi có xu hướng mắc bệnh kéo dài và dễ tái phát hơn lợn nuôi nhóm.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap