Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đoàn Thanh Quỳnh Ngày đăng: 28/12/2017
1. Tên luận án:  

Tuyển chọn và nghiên cứu kỹ thuật canh tác giống lúa nếp địa phương chất lượng cao phù hợp với điều kiện vùng núi Tây Bắc Việt Nam

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9.62.01.10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Trần Văn Quang và PGS. TS. Vũ Thị Thu Hiền
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Tuyển chọn giống lúa nếp có thời gian sinh trưởng phù hợp, năng suất cao, chất lượng tốt cho các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam là hết sức cần thiết. Thông qua đánh giá đã chọn được giống lúa nếp cẩm ĐH6 có thời gian sinh trưởng trung bình, năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh Điện Biên. Kết quả nghiên cứu đã xác định được thời vụ, mật độ gieo, lượng phân bón phù hợp cho giống ĐH6 đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cao tại tỉnh Điện Biên.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Đánh giá đa dạng di truyền của 42 mẫu giống lúa nếp địa phương thông qua kiểu hình và chỉ thị phân tử SSR. Kết quả đánh giá giúp cho các nhà tạo giống định hướng trong khai thác, phát triển và lai tạo giống lúa nếp mới phù hợp với điều kiện Việt Nam.  

- Tuyển chọn được giống lúa nếp cẩm ĐH6 có thời gian sinh trưởng trung bình, 132-138 ngày trong vụ Xuân, 115-117 ngày trong vụ Mùa, cây cao trung bình, thân cứng, bản lá hẹp, lá đòng lòng mo, bông dài, nhiễm nhẹ sâu bệnh, năng suất cao đạt 6,84 tấn/ha trong vụ Xuân, 5,84 tấn/ha trong vụ Mùa, tỷ lệ gạo xát đạt 62,7%, hàm lượng amylose 3,79%, nhiệt độ hóa hồ cao, cơm mềm, đặc biệt hạt gạo lật có màu tím, phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh Điện Biên.

- Xác định được ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sông Gianh đến hàm lượng amylose, protein và anthocyanin của giống ĐH6. Khi tăng lượng phân hữu cơ vi sinh đã làm giảm hàm lượng amylose nhưng làm tăng hàm lượng protein và hàm lượng anthocyanin. Liều lượng phân bón 900 kg phân vi sinh sông Gianh + 60 kg N + 45 kg P2O5 + 45 kg K2O/ha phù hợp cho giống ĐH6 sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất cao và có chất lượng gạo tốt nhất.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ