Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Ngô Thị Dung Ngày đăng: 04/08/2017
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng và năng suất cà chua trồng trên đất phù sa sông Hồng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2013
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước
Mã số: 62.58.02.12
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Hoàng Thái Đại - 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Những nội dung nghiên cứu chính của luận án:

Điều tra thực trạng sản xuất cà chua tại 6 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Xác định các đặc tính lý, hóa đất và độ sâu mực nước ngầm khu vực Gia Lâm, Hà Nội.

Xác định áp lực nước, lưu lượng nhỏ giọt và miền thấm trong đất do tưới nhỏ giọt.

Xây dựng mô hình toán về lan truyền ẩm trong đất do tưới nhỏ giọt.

Ứng dụng mô hình toán để dự báo thời điểm tưới, tính toán số lần tưới và lượng nước tưới nhỏ giọt cho cà chua trong hai vụ Đông 2014, 2015.

Đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng, năng suất, hiệu quả sử dụng nước, hiệu quả kinh tế của cây cà chua và đề xuất chế độ tưới nhỏ giọt thích hợp cho cây cà chua vụ Đông trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng vùng Gia Lâm, Hà Nội.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Xây dựng mô hình toán về lan truyền ẩm do tưới nhỏ giọt trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng vùng Gia Lâm, Hà Nội.

Xây dựng chế độ tưới nhỏ giọt thích hợp cho cây cà chua vụ đông trồng trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Hồng vùng Gia Lâm, Hà Nội.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ