Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lê Quốc Việt Ngày đăng: 24/10/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu chế tạo KIT chẩn đoán nhanh Streptococcus suis type 2 ở lợn

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
Mã số: 9.64.01.02
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Đinh Thị Bích Lân - 2. PGS. TS. Bùi Trần Anh Đào
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Nghiên cứu tình hình nhiễm Streptococcus suis type 2 trên lợn khỏe tại các địa điểm giết mổ. Phân lập và kiểm tra đặc tinh sinh hóa, sinh học phân tử của chủng vi khuẩn phân lập được. Bất hoạt và chế tạo kháng thể từ chủng vi khuẩNghiên cứu tình hình nhiễm Streptococcus suis type 2 trên lợn khỏe tại các địa điểm giết mổ. Phân lập và kiểm tra đặc tinh sinh hóa, sinh học phân tử của chủng vi khuẩn phân lập được. Bất hoạt và chế tạo kháng thể từ chủng vi khuẩn bất hoạt. Chế tạo KIT chẩn đoán nhanh vi khuẩn Streptococcus suis type 2.n bất hoạt. Chế tạo KIT chẩn đoán nhanh vi khuẩn Streptococcus suis type 2.4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình nhiễm S. suis type 2 trên lợn khỏe tại các địa điểm giết mổ. Chủng vi khuẩn S. suis type 2 phân lập được tương đồng 99% so với chủng vi khuẩn đã công bố trên ngân hàng gene.

Xuất phát từ nhu cầu chẩn đoán nhanh vi khuẩn S. suis type 2 gây bệnh ở lợn, đề tài đã chế tạo thành công KIT chẩn đoán nhanh vi khuẩn dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch.

KIT có thể được ứng dụng cho việc chẩn đoán nhanh vi khuẩn S. suis type 2 ký sinh ở lợn, góp phần vào việc điều trị bệnh, nâng cao hiệu của chăn nuôi lợn.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap