Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Phục Hưng Ngày đăng: 04/10/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu dịch tễ học bệnh dịch tả lợn cổ điển (classical swine fever) ở lợn tại miền bắc Việt Nam giai đoạn 2014-2017

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Dịch tễ học Thú y
Mã số: 62 64 01 08
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. GS.TS. Nguyễn Thị Lan - 2. PGS.TS. Lê Văn Phan.
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

- Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Dịch tả lợn giai đoạn 2014-2017 tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.

- Nghiên cứu hiện tượng mang trùng và dung nạp miễn dịch của bệnh dịch tả lợn

- Dịch tễ học phân tử của các chủng virus Dịch tả lợn phân lập được.4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

-  Xác định được sự thay đổi về đặc điểm dịch tễ học của bệnh Dịch tả lợn trong tình hình hiện tại ở miền Bắc Việt Nam.

-  Xác định được sự mang trùng và hiện tượng Dung nạp miễn dịch ở đàn lợn tại miền bắc Việt Nam.

-  Nghiên cứu được đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus Dịch tả lợn ở miền Bắc Việt NamDanh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap