Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Phạm Thị Thanh Thảo Ngày đăng: 04/09/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lâm Đồng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9 62 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
GS. TS. Nguyễn Xuân Trạch - PGS. TS. Phạm Kim Đăng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Đánh giá được hiện trạng chăn nuôi lợn, giết mổ lợn và phân phối thịt lợn cũng như các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá được năng suất chăn nuôi lợn và VSATTP khi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP). Đánh giá được VSATTP thịt lợn khi áp dụng quy trình thực hành tốt (GHP) trong giết mổ và phân phối thịt lợn. Đánh giá được VSATTP của chuỗi sản xuất - cung ứng thịt lợn. Từ đó, nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững cho ngành chăn nuôi lợn của tỉnh Lâm Đồng thông qua đảm bảo VSATTP.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án cung cấp thông tin mới về thực trạng chăn nuôi lợn và VSATTP thịt lợn tại tỉnh Lâm Đồng và các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của chăn nuôi lợn, trong đó có nhận thức và thực hành đối với VSATTP của người chăn nuôi, người giết mổ lợn, người phân phối thịt lợn và người tiêu dùng còn thấp.

Luận án cho thấy được tác động tích cực của việc áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn đến năng suất chăn nuôi và VSATTP, GHP trong giết mổ và phân phối thịt lợn đến VSATTP thịt lợn thông qua nâng cao nhận thức và thực hành của người chăn nuôi, người giết mổ lợn và người phân phối thịt lợn.

Luận án cho thấy được tác động tích cực của việc liên kết chuỗi ngành hàng thịt lợn theo chiều dọc và chiều ngang trong việc quản lý và đảm bảo VSATTP thịt lợn bền vững. 

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap