Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Lan Anh Ngày đăng: 29/07/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu sự di động đạm của các loại phân viên nhả chậm và ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất ngô trồng trên đất đỏ vàng Lào Cai

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9.62.01.10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh - 2. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Đạm là nguyên tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến năng suất của ngô. Sử dụng phân viên nhả chậm giúp hạn chế quá trình mất phân do rửa trôi, bay hơi qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng của phân đạm.

Luận án nghiên cứu sự di động đạm của các loại phân viên nhả chậm trong đất đỏ vàng Lào Cai nhằm mô hình hóa được sự đi động đạm N - NH4+ thông qua sử dụng phần mềm Hydrus-2D. Trên cơ sở đó nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho ngô nhằm góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh ngô năng suất và hiệu quả cao trên đất đỏ vàng của Lào Cai.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Sử dụng phần mềm Hydrus-2D để dự đoán diễn biến đạm N - NH4+ trong đất đỏ vàng tại Bát Xát, Lào Cai cho thấy khi pha loãng phân đạm ure để tưới liên tục lượng đạm mất đi cao hơn 50% so với chia làm nhiều lần tưới. Khi tưới khô ẩm luân phiên có 45% đạm N- NH4+ bị di động ra khỏi cột đất, 3% bị hấp thụ, 23% (ở độ sâu 50cm ) bị rửa trôi vào nước ngầm, khoảng 25,2% bị mất do quá trình phản nitrat hóa.

Đã mô hình hóa được sự di động đạm N - NH4+ của các loại phân viên nhả chậm trong đất đỏ vàng Lào Cai theo chiều sâu ở các thời điểm khác nhau. Kết quả cho thấy đạm di động chủ yếu theo chiều sâu và tập trung nhiều ở độ sâu từ 9 - 11cm. Sau 30 ngày đạm di động đều khắp vùng rễ cây.

Đã xác định được phương pháp bón phân viên nhả chậm phù hợp cho giống ngô NK66 khi trồng trên đất đỏ vàng của Lào Cai là bón một lần khi gieo hạt; bón 2 viên/1gốc ngô, trọng lượng 1 viên là 4,2g. Với mật độ 5,7 vạn cây/ha, lượng phân bón là 110 kg N + 24kg P2O5 + 57kg K2O/ha và bót lót bổ sung 36 kg P2O5/ha, bón cách hạt ngô 10cm và sâu 10 cm.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap