Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đỗ Ngọc Hà Ngày đăng: 26/07/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt Cổ Lũng, Thanh Hóa

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9 62 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Nguyễn Bá Mùi; 2. TS. Nguyễn Văn Duy
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Cung cấp thông tin có hệ thống và toàn diện về vịt Cổ Lũng, bao gồm số lượng, phân bố, đặc điểm sinh học, mối quan hệ di truyền với một số giống vịt nội của Việt Nam, khả năng sinh sản và sản xuất thịt cũng như chất lượng thịt của vịt Cổ Lũng.

Nội dung nghiên cứu gồm: (1) Khảo sát số lượng, sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vịt Cổ Lũng; (2) Nghiên cứu mối quan hệ di truyền giữa vịt Cổ Lũng với một số giống vịt nội của Việt Nam; (3) Xác định khả năng sinh sản của vịt Cổ Lũng; (4) Xác định khả năng sản xuất thịt và chất lượng thịt của vịt Cổ Lũng.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Đưa ra được các thông tin cơ bản có hệ thống về số lượng, sự phân bố, thực trạng chăn nuôi vịt Cổ Lũng tại huyện Bá Thước. Các đặc điểm sinh học đặc trưng, mối quan hệ di truyền giữa vịt Cổ Lũng với một số giống vịt nội ở Việt Nam.

Đánh giá được khả năng sinh sản, khả năng sản xuất thịt cũng như chất lượng thịt của vịt Cổ Lũng là cơ sở để đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen vịt Cổ Lũng tại Thanh Hóa.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap