Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Ngọc Sơn Ngày đăng: 13/05/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nguồn gốc thảo dược phòng và trị bệnh viêm tử cung bò sữa

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2016
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Sinh sản và Bệnh sinh sản gia súc
Mã số: 9 64 01 06
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh - 2. TS. Nguyễn Hữu Cường
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án nghiên cứu về thực trạng bệnh viêm tử cung ở bò sữa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ viêm tử cung ở bò sữa, sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng, vi khuẩn học trong bệnh viêm tử cung ở bò sữa, tính mẫn cảm với kháng sinh của một số vi khuẩn hiếu khí được phân lập từ dịch tử cung bò sữa. Từ đó, làm căn cứ để thử nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dạng huyền phù và dạng viêm để phòng và trị bệnh viêm nội mạc tử cung ở bò sữa.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Kết quả của luận án cho thấy, sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dạng viên hoặc dạng huyền phù được đặt hay thụt vào tử cung đảm bảo tiêu chí an toàn, có tác dụng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở bò, kết quả điều trị khỏi 100%, thời gian điều trị 4,98 ± 1,02 ngày (dạng viên) và 5,05 ± 0,93 ngày (dạng huyền phù), tương đương với kết quả khi sử dụng kháng sinh. Khả năng sinh sản của bò sau khi điều trị khỏi bằng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược là khá cao, kết quả tương đương, thậm chí có phần cao hơn nhóm bò sử dụng kháng sinh (tỷ lệ động dục lại, tỷ lệ có thai lần phối đầu lần lượt là 76%; 58% đối với dạng viên và 72%; 56% đối với dạng huyền phù).

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap