Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đặng Trần Trung Ngày đăng: 25/03/2019
1. Tên luận án:  

Đánh giá thực trạng độ an toàn rau ăn tươi sản xuất tại Bắc Ninh, xác định nguyên nhân, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau an toàn

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2011
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9.62.01.10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch - 2. PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Đánh giá thực trạng an toàn rau ăn tươi sản xuất tại Bắc Ninh; xác định được nguyên nhân gây mất an toàn về dư lượng nitrate của rau và giải pháp khắc phục để sản xuất rau ăn tươi an toàn tại Bắc Ninh bằng biện pháp bón phân hữu cơ, phân đạm hợp lý, sử dụng chế phẩm EMINA và kỹ thuật thủy canh cho rau ăn tươi (xà lách, hành hoa, mùi tàu và mùi ta).

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

-  Đã phân tích 415 mẫu đất và nước của vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn và các mẫu rau ăn tươi ở 8 huyện, thị tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy mẫu đất, nước và  rau không bị ô nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật nhưng có dư lượng nitrate vượt ngưỡng theo QCVN 03:2008/BTNMT; Đã phát hiện sự tương quan thuận giữa hàm lượng nitrat trong rau ăn tươi nói trên với lượng bón N (urea) và tương quan nghịch với thời gian cách ly từ khi bón đến lúc thu hoạch.

-  Đã phát hiện giải pháp kỹ thuật để giảm hàm lượng nitrate trong rau ăn tươi nói trên: thông qua Bón N kết hợp phun chế phẩm EMINA và sử dụng phương pháp thủy canh.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap