Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Thơm Ngày đăng: 22/03/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
Mã số: 9640102
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Nam - 2. PGS.TS. Phạm Hồng Ngân
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh tiêu chảy thành dịch do virus (porcine epidemic diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang nhằm: xác định tỷ lệ lợn mắc bệnh PED trong chăn nuôi trang trại nuôi lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang, triệu chứng lâm sàng và bệnh tích chủ yếu của bệnh và một số chỉ tiêu huyết học cơ bản của lợn bệnh.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

-  Là công trình nghiên cứu về một số các đặc điểm bệnh lý của lợn Mán và lợn Rừng nuôi mắc PED ở Việt Nam, cung cấp những thông tin khoa học về triệu chứng lâm sàng, biến đổi bệnh lý đại thể, vi thể, một số chỉ tiêu huyết học cơ bản khi lợn mắc PED. Cung cấp các thông tin về chỉ tiêu huyết học của lợn Rừng trong chăn nuôi trang trại. Từ đó, giúp cho việc chẩn đoán phân biệt lợn Mán và lợn Rừng bị tiêu chảy do mắc PED với các bệnh khác gây ra tiêu chảy ở lợn để có thể đưa ra phác đồ điều trị hợp lý, hiệu quả.

- Đề tài đã sử dụng phương pháp hóa mô miễn dịch để xác định sự có mặt của virus trong các mô của lợn bệnh. Đây là một phương pháp nghiên cứu mới để chẩn đoán lợn mắc PED và xác định những mô bào trong cơ thể lợn mà virus tập trung tấn công nhiều nhất.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap