Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Dương Thị Duyên Ngày đăng: 18/01/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9 62 01 10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
(1). PGS. TS. Ninh Thị Phíp - (2). PGS. TS Nguyễn tất Cảnh
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây Bìm bìm (pharbitis nil (L.)) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng: Sử dụng 7/10 mẫu giống bìm bìm (Pharbitis sp) được thu thập từ các địa phương ở Việt Nam và Trung Quốc lựa chọn giống Bìm bìm có tiềm năng nhất và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật (thời vụ, phân bón, mật độ, giàn leo, ngắt ngọn).

Phương pháp phân tích chất lượng dược liệu hạt bìm bìm theo Dược điển Trung Quốc 2010. Phân tích dinh dưỡng đất trước và sau thí nghiệm tại Viện quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp. Giám định tên khoa học tại bộ môn Thực vật Trường Đại học Dược; Giải phẫu tại Bộ môn Thực vật Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đánh giá đa dạng di truyền của các mẫu giống Bìm bìm bằng chương trình NTSYS 2.1, đánh giá hệ số chọn lọc giống bằng phần mềm R. Địa điểm thí nghiệm được thực hiện tại Hà Nội, Bắc Giang. Thời gian thực hiện từ năm 2012 – 2017.

Kết quả nghiên cứu: Giám định tên khoa học của các mẫu giống Bìm bìm trong thí nghiệm thuộc 3 loài khác nhau: Ipomoea nil (L.) Roth (synonym: Pharbitis nil (L.) Choisy): IP1; IP3; IP5; IP6; Ipomoea purpurea (L.) Roth: IP4; IP7; Ipomoea indica (Burm.) Merr. (synonym: Ipomoea congesta R. Br.): IP2.

Tại vụ thu, mẫu IP3 (mẫu thu tại Việt Nam) cho năng suất chất chiết đứng thứ nhất đạt 3,24 tạ/ha.

Xác định được một số biện pháp kỹ thuật trồng bìm bìm: Thời vụ trồng 1/7 - 1/8; mật độ trồng 150.000 cây/ha, sử dụng kiểu giàn leo khung hình chữ H, không ngắt ngọn và bón phân với công thức tổng quát: 2 tấn phân VSSG + 45 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O cho năng suất dược liệu và năng suất chất chiết dược liệu bìm bìm đạt cao nhất.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

-   Đối với Bìm bìm (Ipomoea nil (L.)), hạt đen cũng cho ra hạt trắng, khác với nghiên cứu trước đây, hạt trắng cho hoa màu trắng, hạt đen cho những hoa có màu sắc khác và phong phú.

-   Ngắt ngọn Bìm bìm (Ipomoea nil (L.)) vào giai đoạn leo giàn năng suất đạt (3,57 tạ/ha), bắt đầu ra hoa cho năng suất đạt (8,33 tạ/ha)  đều thấp hơn so với không ngắt ngọn (10,73 tạ/ha).

-   Khi trồng Bìm bìm (Ipomoea nil (L.)), sử dụng leo giàn khung hình chữ H cho năng suất (15,30 tạ/ha) cao hơn 26,86 % so với Bìm bìm leo giàn hình chữ A (11,19 tạ/ha).

-   Với 7 mẫu giống nghiên cứu, mẫu IP3 (hạt đen hoa trắng) cho hàm lượng chất chiết cao nhất có thể đạt 23, 39 %, trong khi các cấu còn lại đạt từ 18,39  - 22,14 %Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap