Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Loan Ngày đăng: 08/01/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu dịch tễ học bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis – IB) ở gà nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Dịch tễ học thú y
Mã số: 9.64.01.08
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Lê Văn Phan 2. TS. Lê Huỳnh Thanh Phương
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) là một bệnh có tỷ lệ nhiễm cao và gây giảm hiệu quả kinh tế nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi gà cả ở Việt Nam và trên thế giới. Bệnh khó kiểm soát do sự xuất hiện của nhiều biến chủng virus IB mới.

Luận án đã điều tra, khảo sát về dịch tễ học bệnh IB và xác định được một số yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch bệnh; chẩn đoán, phân lập và xác định được các đặc tính sinh học và sinh học phân tử của các chủng đang lưu hành tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, đánh giá mức độ phù hợp của vacxin, góp phần tìm ra các biện pháp phòng chống, kiểm soát bệnh thích hợp.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Điều tra dịch tễ dịch bệnh IB thường xuyên xảy ra ở miền Bắc Việt Nam với mức độ nghiêm trọng hơn ở gà non và vào mùa đông và mùa xuân.

- Nghiên cứu đã xác định được một số yếu tố nguy cơ liên quan dịch bệnh IB là: phương thức chăn nuôi, quy mô chăn nuôi, tiêm chủng, nguồn gốc giống, vị trí trang trại và vệ sinh chuồng trại.

- Phân tích trình tự gen S và xây dựng cây phả hệ của 3 chủng virus phân lập được  cho thấy ít nhất 3 kiểu gen của IBV đang lưu hành tại Việt Nam là Q1-like, QX-like và TC07-2-like. Khi so sánh với các chủng IBV vacxin (H120, Ma5 và 4/91) cho thấy các chủng vacxin này không phù hợp với các chủng gây bệnh phân lập được trong các trang trại.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap