Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Xuân Dương Ngày đăng: 25/12/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta - agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
Mã số: 9.62.01.07
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1.GS.TS. Vũ Duy Giảng; 2.PGS.TS.Phạm Kim Đăng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Việc sử dụng bất hợp pháp chất cấm trong chăn nuôi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Mặc dù công tác kiểm soát đã và đang được tăng cường nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập về qui định pháp lý cũng như phương pháp phân tích gây khó khăn trong quản lý.Từ thực tiễn đó, trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng và năng lực quản lý chất cấm nói chung và beta-agonist nói riêng; nghiên cứu đã xác định được phương pháp định lượng nhóm beta-agonist trong thức ăn chăn nuôi và nước tiểu lợn phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo độ chính xác và thống nhất giữa các phòng thử nghiệm. Từ đó, xây dựng được quy trình kiểm soát nhóm beta-agonist trong chăn nuôi lợn thịt và đề xuất sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Các giải pháp kiểm soát và quản lý nhóm beta-agonist trong chăn nuôi lợn thích hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta và thông lệ quốc tế.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Xác định được phương pháp định lượng beta-agonist trong thức ăn công nghiệp và nước tiểu bằng hệ thống LC-MS/MS có giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) phù hợpvới năng lực các phòng thử nghiệm trong nước.

- Xác định được tốc độ và thời gian đào thải nhóm beta-agonist trong các mô (thịt, gan và thận), cũng như mối quan hệ giữa tốc độ và thời gian đào thải trong các mô này với tốc độ và thời gian đào thải trong nước tiểu. Đây là nghiên cứu đầu tiên, được tiến hành công phu và khoa học cung cấp kết quả tin cậy là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các qui định quản lý beta - agonist tại Việt Nam.

- Các phát hiện mới là những cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát sử dụng beta-agonist trong chăn nuôi lợn. Đưa ra được một số kiến nghị cụ thể trong điều chỉnh các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến hoạt động quản lý, kiểm soát trong chăn nuôi lợn thịt, hiện nay đã có kiến nghị được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn quản lý.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap