Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đặng Quang Bích Ngày đăng: 22/12/2018
1. Tên luận án:  

Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 962.01.10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo; 2. TS. Nguyễn Văn Phú.
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Đề tài nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2017 nhằm mục tiêu: Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh.

Nội dung nghiên cứu gồm: (1) Thu thập nguồn gen, đánh giá đặc điểm hình thái thực vật và hóa sinh cây trà hoa vàng phân bố tại Quảng Ninh; (2) Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây trà hoa vàng thu thập được bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử; (3) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây trà hoa vàng Ba Chẽ, Quảng Ninh.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Đã xác định được đặc điểm hình thái của cây trà hoa vàng thu thập tại Quảng Ninh. Đây là cây bụi, thân gỗ nhỏ, có rễ cọc, sống dưới tán cây khác, phân cành thấp, lá to, bóng, mép có răng cưa, hoa lưỡng tính màu vàng tươi, quả hình cầu dẹt, màu xanh có từ 1 tới 9 hạt. Đối chiếu với khoá phân loại Tianlu Min, Bruce Bartholomew (2007), sơ bộ xác định mẫu giống trà thu thập được thuộc chi Camellia L., loài Camellia chrysanthoides Hung T. Chang.

Phân tích mối quan hệ di truyền của 25 mẫu trà hoa vàng bằng 53 mồi (45 mồi RAPD và 8 mồi ISSR) cho thấy: Tổng số băng thu được là 4656 trong đó có 3628 băng đa hình. Kết quả phân tích kiểu gen ở mức tương đồng di truyền 0,71 đã thu nhận được 9 nhóm trà hoa vàng. Kết hợp giữa phân tích kiểu gen, kiểu hình với phân tích các hợp chất có hoạt tính dược lý cho thấy: các mẫu giống trà hoa vàng mặc dù có kiểu hình khá giống nhau nhưng lại khá đa dạng về kiểu gen cũng như đa dạng về khả năng tích lũy hàm lượng các hợp chất dược lý. Hàm lượng các hợp chất mục tiêu trong nụ hoa đều cao hơn trong lá.

Xây dựng thành công quy trình nhân giống in vitro với hệ số nhân 4,7 chồi/lần. Xây dựng thành công quy trình nhân giống bằng kỹ thuật giâm hom với giá thể giâm hom phù hợp là giá thể cát, chất điều hòa sinh trưởng α-NAA ở nồng độ 2000 ppm kích thích tạo rễ tốt nhất, thời vụ giâm tốt nhất là vụ thu với loài trà hoa vàng Ba Chẽ, Quảng Ninh.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap