CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH NGÀNH THÚ Y (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 64 01 02

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)    

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)    

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

TY06004

Phương pháp nghiên cứu trong thú y

2

4

MT07057

Sinh thái học ứng dụng

2

5

KT07023

Phát triển nông thôn nâng cao

2

6

TY06018

Bệnh lý học thú y nâng cao

2

7

TY07032

Vệ sinh thú y ứng dụng

2

8

TY07019

Ký sinh trùng thú y nâng cao

2

9

TY07021

Bệnh nội khoa gia súc

2

10

TY07033

Bệnh sinh sản gia súc ứng dụng

2

11

TY07034

Dịch tễ học thú y ứng dụng

2

II

Học phần tự chọn

14

12

TY07022

Bệnh truyền nhiễm thú y

2

13

CN06005

Hóa sinh động vật nâng cao

2

15

TY06020

Vi khuẩn học thú y ứng dụng

2

16

TY06016

Virut học thú y

2

17

TY06021

Chẩn đoán bệnh gia súc nâng cao

2

18

TY06005

Miễn dịch học thú y nâng cao

2

19

TY07035

Bệnh truyền lây giữa động vật và người nâng cao

2

20

CN07029

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

2

21

TY06014

Công nghệ sinh sản vật nuôi nâng cao

2

22

TY07036

Ngoại khoa thú y ứng dụng

2

23

TY06017

Độc chất học thú y

2

24

TY07024

Dược lý học lâm sàng

2

25

TY06015

Dược học cổ truyền

2

26

TY07027

Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật

2

27

TY07037

Kiểm nghiệm thú sản nâng cao

2

28

TY06019

Dược lý học thú y ứng dụng

2

29

TY07028

Công nghệ sản xuất Vacxin và chế phẩm sinh học

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

30

TY07997

Luận văn tốt nghiệp

9

 

 

Tổng

46


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ