CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Mã số: 60 48 02 01

 

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Kết thúc khóa đào tạo thạc sĩ Ngành Công nghệ thông tin, người học có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực CNTT, có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo tính hội nhập và liên thông với hệ thống đại học khu vực và thế giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trang bị các phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến để có thể tiếp cận được các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật nói chung và Công nghệ thông tin nói riêng.

Nắm vững các kiến thức của Ngành Công nghệ thông tin và những xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới.

Có trình độ ngoại ngữ đủ để tìm hiểu các tài liệu Ngành nước ngoài phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.

Về kỹ năng

Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn ngành nông nghiệp và thực tiễn đất nước phục vụ cho sự nghiệp xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Về trình độ và năng lực chuyên môn

Có trình độ cao về lý thuyết và về cơ sở khoa học của ngành CNTT.

Có năng lực thực hành giỏi, có khả năng vận dụng kiến thức để tạo ra những sản phẩm Công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nghiên cứu.

Vị trí công tác và công việc sau khi tốt nghiệp

Là cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin từ trung cấp đến đại học; cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu; người quản lý hoặc tham gia sản xuất trong các công ty phát triển phần mềm phục vụ nhu cầu xã hội; Có thể làm bất cứ công việc gì liên quan đến CNTT ở các cơ quan, tổ chức cần nhân lực CNTT có trình độ sau ĐH.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngành Công nghệ thông tin hướng ứng dụng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và phù hợp nằm trong nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, mã số 5248xxxx trong Danh mục Giáo dục đào tạo trình độ đại học, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Tin học, Quản lý thông tin, Tin học ứng dụng, Toán tin ứng dụng, Tin học quản lý, Tin học công nghiệp, Sư phạm tin...

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Công nghệ thông tin, đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động...

2.2. Nguồn tuyển sinh

2.2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, Ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành:

Công nghệ thông tin; Tin học; Khoa học máy tính; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng; Tin học quản lý; Tin học công nghiệp; Toán Tin ứng dụng; Quản lý thông tin; Sư phạm Tin học.

2.2.2. Ngành gần

Các ngành gần gồm những ngành sau:

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật máy tính.

Các ngành ngoài liệt kê ở trên được xác định là ngành phù hợp, ngành gần hay không dựa trên việc xem xét bảng điểm đại học, có các môn học liên quan đến các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và cơ sở Toán trong Tin học.

Danh mục các môn học bổ sung kiến thức cho ngành gần

TT

Môn học

Số tín chỉ

1

Toán rời rạc

3

2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

3

Kỹ thuật lập trình

3

4

Cơ sở dữ liệu

3

5

Mạng máy tính

3

Tổng cộng

15

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh

 Tin học cơ sở, Toán rời rạc, tiếng Anh.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện hành.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số: 46 tín chỉ, thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

TH06001

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

4

TH06002

Mạng và truyền dữ liệu nâng cao

3

5

TH06004

Thuật toán và độ phức tạp

3

6

TH06005

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

3

7

TH06010

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

3

8

TH07001

Các hệ thống phân tán

3

II

Học phần tự chọn

14/42

9

TH06003

Mã hóa và an toàn dữ liệu

3

10

TH06006

Các mô hình và phương pháp tối ưu

3

11

TH06007

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

12

TH06008

Kiến trúc máy tính nâng cao

2

13

TH07002

Công nghệ Web ngữ nghĩa

3

14

TH07003

E-Learning

3

15

TH07005

Hệ thống thông tin quản lý

3

16

TH07006

Khai phá dữ liệu

3

17

TH07007

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

3

18

TH07008

Thiết kế, quản lý và đấu thầu dự án CNTT

3

19

TH07009

Thị giác máy tính

3

20

TH07010

Tin sinh học và ứng dụng

3

21

TH07011

Các vấn đề hiện đại của CNTT

3

22

MT07050

Quản lý môi trường tổng hợp

2

23

KQ07017

Quản trị rủi ro nâng cao

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

24

TH07999

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ