CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  


Chuyên ngành:  BỆNH LÝ HỌC VÀ CHỮA BỆNH VẬT NUÔI

(Pathology and treatment of animals)

Mã số:  62.64.01.02

            Loại hình đào tạo:  Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 


1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra


1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo tiến sĩ có kiến thức chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu độc lập và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh lý và chữa bệnh động vật.; có sức khoẻ  tốt và có đạo đức nghề nghiệp; Biết làm việc tập thể, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; Có thể đáp ứng được yêu cầu công tác cho viện nghiên cứu, công ty, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội khác.

1.1.2  Mục tiêu cụ thể

Đào tạo tiến sĩ bệnh lý và chữa bệnh vật nuôi  nắm vững những kiến thức chuyên sâu về thú y nói chung và bệnh lý và chữa bệnh vật nuôi nói riêng, có năng lực nghiên cứu độc lập, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên sâu của một trong các lĩnh vực bệnh lý và chữa bệnh vật nuôi:

- Cung cấp các kiến thức nâng cao trong các lĩnh vực: các rối loạn bệnh lý, tổng hợp kiến thức về chẩn đoán và điều trị học, đặc điểm bệnh lý, cơ chế sinh bệnh, điều chỉnh rối loạn chức năng ở từng khí quan trong cơ thể bệnh súc, cách dùng thuốc trong điều trị bệnh ở động vật, biện pháp phòng trị.

- Có khả năng cập nhật, phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học bệnh lý và chữa bệnh động vật.

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, tập hợp và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu. 


1.2 Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành thú y, chuyên ngành bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.2.1 Về kiến thức

- Vận dụng được hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện về bệnh lý và chữa bệnh để giải quyết các vấn đề liên quan;

- Phát triển được các kiến thức về phân tích, chẩn đoán, xét nghiệm hình thành những giải pháp mới trong chữa bệnh động vật

- Phân tích các vấn đề và đề xuất ý tưởng, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hay sản xuất, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thú y;

- Phân tích, tổng hợp được kiến thức ngành và thực tế sản xuất để phát  triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành thú y;

- Vận dụng được kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến chuyên ngành thú y vào thực tế công việc.

- Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu. Có thể xây dựng được các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực  bệnh lý và chữa bệnh động vật. Phát triên các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành bệnh lý và chữa bệnh vật nuôi để xây dựng những đề tài dự án cấp quốc gia, quốc tê.

1.2.2 Về kỹ năng

- Sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn Bệnh lý và chữa bệnh vật nuôi được đào tạo. Phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề về bệnh lý và chữa bệnh động vật.

- Xây dựng các quy trình và phương pháp chẩn đoán bệnh của nhiều loài động vật để có thể hướng dẫn người khác chẩn đoán bệnh nhanh chóng và chính xác.xây dựng các phác đồ điều trị bệnh hiệu quả để hướng dẫn người khác điều trị bệnh

- Kết nối, liên kết, hợp tác được với tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước để tạo thành một mạng lưới hợp tác sâu, rộng trong lĩnh vực thú y và bệnh lý chữa bệnh động vật tầm cỡ quốc gia và quốc tế;

- Lắng nghe, tổng hợp các ý kiến của nhóm làm việc định hướng chuyên môn để xử lý những vấn đề về bệnh lý và chữa bệnh động vật quy mô khu vực và quốc tế.

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng tin học chuyên ngành trong việc tính toán, xử lý số liệu trong nghiên cứu thú y

+ Kỹ năng ngoại ngữ:

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương. Đọc, hiểu, viết được các tài liệu tiếng anh có liên quan đến lĩnh vực thú y

- Có kỹ năng viết, giao tiếp và thuyết trình báo cáo;

1.2.3 Về phẩm chất đạo đức

- Tự tin, chủ động, sáng tạo; Có khả năng thích ứng tốt

- Say mê nghiên cứu và có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn;

- Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường trong cộng đồng; Tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng.

a) Định hướng nghề nghiệp của người tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

- Quản lí trang trại, các trung tâm nghiên cứu (Kỹ thuật tại các trang trại chăn nuôi); cán bộ quản lí;

- Nghiên cứu và giảng dạy về bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi trong lĩnh vực thú y (viện nghiên cứu, quản lí nghiên cứu), trong các trường đại học, cao đẳng, các cục, vụ, viện cơ quan nhà nước.

b) Định hướng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành bệnh lý và chữa bệnh động vật, người học có thể tiếp tục học và nghiên cứu ở trình độ sau tiến sĩ (Postdoc) về thú y tại các cơ sở trong và ngoài nước.


 2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ