Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Trần Như Khuyên, TS. Lê Văn Bích, TS. Bùi Việt Đức, TS. Tống Ngọc Tuấn, PGS.TS. Đỗ Hữu Quyết….

Mô tả: Mô phỏng, thiết kế các mẫu máy phục vụ canh tác, bảo quản chế biến… Một số mẫu máy điển hình như: Hệ thống máy canh tác sắn, máy canh tác mía, Hệ thống máy gặt đập liên hợp, Máy phân phối thức ăn, Máy ấp trứng, Máy cung cấp nước uống, Hệ thống xử lý chất thải.

Ứng dụng: Sử dụng cho các vùng sản xuất nông nghiệp, các trang trại chăn nuôi trên cả nước.