BAN THANH TRA NHÂN DÂN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

I. Tổ chức của ban Thanh tra nhân dân

1. Ban thanh tra nhân dân do Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Nông nghiệp Việt Nam bầu và Chủ tịch Công đoàn Học viện Quyết định phân công công tác của Ban thanh tra nhân dân.  

2. Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo Luật thanh tra số 56/2010/QH12 có hiệu lực ngày 1/7/2011; Nghị định s 159/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/2/2017 và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn Học viện.

3. Lịch tiếp công dân và người học vào thời gian từ 08:00 - 11:30, thứ ba hàng tuần tại phòng Tiếp công dân (Phòng 126-Nhà Hành chính).

4. Danh sách của Ban thanh tra nhân dân.

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại, Email

1

PGS.TS Nguyễn Quang Học

Trưởng ban

Khoa Quản lý đất đai

0912326385

nqhoc@vnua.edu.vn

2

Th.S. GV Nguyễn Thị Thanh Hòa

Phó trưởng ban

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

0982110703

ntthoa@vnua.edu.vn

3

KS Nguyễn Thị Thùy Dung

Ủy viên

Ban thanh tra

0977311416

ntdungtt@vnua.edu.vn

4

Th.S GV Nguyễn Thành Huân

Ủy viên

Khoa Cơ điện

0979807963

dthuan@vnua.edu.vn

5

KS.Nguyễn VănLơ

Ủy viên

Văn phòng Học viện

0912853142

nvlo@vnua.edu.vn

 

II. Trách nhiệm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

1. Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân

a) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố

cáo, việc  thực hiện Quy định dân chủ của Học viện, đơn vị và các cá nhân  trong

Học viện.

b) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm  thì kiến nghị Giám đốc Học viện

giải pháp xử lý theo quy định và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

c) Thực hiện việc xác minh những vụ việc nhất định, kiến nghị Giám đốc

Học viện xử lý khi có kết luận vi phạm.

d) Kiến nghị với Giám đốc Học viện khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong

quản lý được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của

viên chức và người học.

đ. Lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua các buổi tiếp công dân

và người học, Hội nghị đại biểu viên chức.

2. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

a) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn Học viện.

b) Lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

c) Phân  công  nhiệm  vụ  cho  thành viên  của ban  theo  lĩnh vực  công  tác,

mảng công việc để thực hiện đầy đủ, tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban.

d) Báo cáo hoạt động của Ban với Ban chấp hành Công đoàn Học viện và

Hội nghị đại biểu viên chức.
HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap