KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

I.   Khung kế hoch đào tạo năm học 2019-2020

-    Ngày bắt đầu của năm học: 05/08/2019

-    Ngày kết thúc năm học: 21/06/2020

-    Ngày kết thúc học kỳ 1: 05/01/2020

-    Ngày nghỉ hè: 6 tuần (từ 22/06/2020 đến 03/08/2020)

Các ngày được nghỉ trong năm học:

-    Ngày quốc khánh: 2/9: nghỉ 1 ngày (Thứ 2).

-    Ngày 12/10: nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng) (Thứ 7).

-    Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11: Nghỉ 1/2 ngày (buổi sáng)

-    Tết dương lịch: 01/01/2020: nghỉ 1 ngày (Thứ 4)

-    Tết nguyên đán Canh Tý: nghỉ 2 tuần (từ 18/01/2020 đến hết 02/02/2020) (tức 24/12 âm lịch đến hết 09/01 âm lịch)

-    Ngày giỗ tổ Hùng vương: 02/04/2020 (tức 10/03 âm lịch): nghỉ 1 ngày (Thứ 5).

-    Ngày giải phóng miền Nam 30/04: nghỉ 1 ngày (Thứ 5).

-    Ngày quốc tế lao động 01/5: nghỉ 1 ngày (Thứ 6)

Các ngày đăng ký vào các lớp học phần:

-    Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2019-2020: online từ 01/12/2019 đến 12/12/2019.

-    Thời gian đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021: online từ: 15/05/2020 đến 26/05/2020.

II.  Khung kế hoạch đào tạo các khóa bậc đại học - cao đẳng

2.1. Các khoá chính quy tại Học viện

2.1.1. Hệ đại học

-    Kế hoạch mở các lớp học phần dựa trên các tiến trình đã xây dựng (danh mục chương trình đào tạo).

-    Thời gian xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trước ngày 20/11/2019 và trước ngày 30/4/2020 để sinh viên có kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần. Đợt xét bổ sung (nếu có) trước ngày 15/02/2020 và 15/07/2020.

-    Thời gian xét tốt nghiệp các khóa 30/9, 30/12, 30/3, 25/07

-    Phát bằng: Đợt 1: 20-30/11, đợt 2: 20-28/2, đợt 3: 20-30/5, đợt 4: 20-30/09.

Khoá 64:

Tuyển sinh khóa 64 nhận phiếu đăng ký xét tuyển từ tháng 1/2019, Xét tuyển nhiều đợt trong năm. Nhập học: 19 – 24/7 và tháng 8/2019, tháng 12/2019.

Thời gian học tập chính trị đầu khóa: 25/07/2019

Tuyển sinh lớp tiên tiến, chất lượng cao và chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng: thông báo và nhận đơn từ tháng 7/2019; xét tuyển: tháng 8/2019.            

2.1.2. Hệ cao đẳng

Kế hoạch cho các lớp hệ Cao đẳng từ K60 – K61 các ngành dựa trên các tiến trình đã xây dựng trong danh mục chương trình đào tạo.

2.1.3. Hệ liên thông

Các lớp liên thông chính qui khóa 64 sẽ xét tuyển cùng đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 và nhập học cùng sinh viên khóa 64;đợt 1 từ 19 – 24/7/2019, Đợt 2 tháng 8/2019; Đợt 3: tháng 12 năm 2019.

Các lớp VLVH, Liên thông hệ VLVH ở trường và địa phương (nếu có): tổ chức Xét tuyển tại Học viện 2 đợt tháng 11 năm 2019 và tháng 4 năm 2020. Các lớp liên kết tại địa phương xét tuyển và nhập học khi địa phương có nhu cầu.               .

2.2. Các khóa hệ vừa làm vừa học

2.2.1. Tại Học viện

Thời gian xét tuyển: tháng 4 và tháng 11 năm 2020

Lớp học tại học viện: T43KTNNH; T44KTNNA

2.2.2. Tại các địa phương

Lớp mở tại các cơ sở liên kết có nhu cầu đào tạo: Thời gian xét tuyển bắt đầu từ tháng 4/2019 và không giới hạn thời gian.

Học tập trung tại các cơ sở liên kết:

- TC1KTNNSL: Trường cao đẳng nông lâm Sơn La

III. Khung kế hoạch đào tạo sau đại học

Thi tuyển sinh và xét tuyển NCS:

NCS: các đợt vào tháng 3, 6, 9 và 12 hàng năm

Thạc sĩ:  đợt 2/2019 (K28): 23 - 25/8/2019; đợt 1/2020 (K29): 27 - 29/3/2020

Nhập học:

NCS: các đợt vào tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm, học các học phần tiến sĩ bắt đầu từ tháng 3 hàng năm.

Thạc sĩ: đợt 2/2019: 11/10/2019 học từ ngày 12/10/2019, đợt 1/2020 (áp dụng cho các ngành đào tạo có đủ sĩ số mở lớp) 15/5/2020 và học từ 16/5/2020;

Thi tiếng Anh đầu ra trình độ B1 khung Châu Âu:

Đợt 2/2019: 7 - 8/9/2019 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 10/2018)

Đợt 1/2019: 11 - 12/4/2020 (áp dụng cho đợt nhập học tháng 5/2019)

Kế hoạch đào tạo K26 và K27 thực hiện theo chương trình đào tạo in trong Danh mục đào tạo.

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đối tượng áp dụng

Giao đề tài thực tập tốt nghiệp

Đợt 2/2019: trước 15/09/2019

K27 nhập học tháng 10/2018

Đợt 3/2019: trước 15/12/2019

Đợt 1/2020: trước 15/06/2020

K28 nhập học tháng 5/2019

Xét điều kiện bảo vệ luận văn

Đợt 2/2019: 23-30/09/2019

K26 nhập học tháng 10/2017

Đợt 3/2019: 25-30/11/2019

Đợt 1/2020: 20-30/04/2020

K27 nhập học tháng 5/2018

Bảo vệ luận văn

Đợt 2/2019: 06-20/10/2019

K26 nhập học tháng 10/2017

Đợt 3/2019: 21-29/12/2019

Đợt 1/2020: 09-17/05/2020

K27 nhập học tháng 5/2018

Xét điều kiện tốt nghiệp

Đợt 2/2019: 05-09/08/2019

K26 nhập học tháng 5/2017

Đợt 3/2019: 11-15/11/2019

K26 nhập học tháng 10/2017

Đợt 1/2020: 06-10/01/2020

Phát bằng

Đợt 2/2019: tháng 9/2019

K26 nhập học tháng 5/2017

Đợt 3/2019: tháng 12/2019

K26 nhập học tháng 10/2017

Đợt 1/2020: tháng 3/2020


Nghiên cứu sinh báo cáo tiến độ: tháng 3, 6, 9 và 12 hàng năm

Phát bằng tiến sĩ: tháng 5 và tháng 11 hàng năm

IV. Kế hoạch tiến hành

1.    Từ ngày 01/03/2019 đến 07/03/2019: Học viện họp với các khoa để phổ biến xây dựng kế hoạch năm học.

2.    Từ ngày 08/03/2019 đến 12/03/2019: Các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành của khoa. Cần thống nhất thời gian thực tập giáo trình cho từng chuyên ngành đào tạo (cùng thời điểm). Cần lựa chọn các học phần tự chọn trong tiến trình đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể về giảng viên, phòng thực hành và khả năng đăng ký của sinh viên.

3.    Ngày 13/03/2019: Các khoa nộp kế hoạch đào tạo của khoa cho Học viện (thông qua Ban Quản lý đào tạo).

4.    Từ ngày 14/3/2019 đến 17/3/2019 Ban QLĐT tổng hợp chung kế hoạch của toàn Học viện và làm việc với các khoa để điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

5.    Từ ngày 18/03/2019 đến 23/03/2019 thông báo kế hoạch đến các bộ môn để phân công giảng viên.

6.    Từ ngày 01/4 đến 03/05/2019 thông báo thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp tín chỉ và các lớp cao học khóa 28 (trúng tuyển đợt 1 năm 2019).


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap