SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN BAN HÀNH FILE
343/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Xây dựng, Quản In sao đề thi 6/2/2015
344/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định công tác chấm thi theo hình thức thi tập trung 6/2/2015
349 /QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định phòng, chống lụt, bão 6/2/2015
345/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Xây dựng, Quản In sao đề thi tuyển sinh 6/2/2015
347/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức kỳ thi tiếng Anh trình độ B1 - Khung châu Âu 6/2/2015
346/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 6/2/2015
3046 /QĐ-HVN Quyết định Ban hành Quy định về công tác y tế trường học Quy định về công tác chăm sóc sức khỏe y tế học đường 7/1/2015
3417 /QĐ-HVN Quyết định về việc Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 31/12/2014
3429/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi, đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên 31/12/2014
2484/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức,... 10/10/2014

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ