Hội thảo “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen FUT1, MUC4 đến năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire”
07:31 09/07/2018
Ngày 08/06/2018, nhóm Nghiên cứu mạnh Chăn nuôi lợn – Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Quốc gia “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen...
Đến năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp sẽ thiếu 3,2 triệu lao động đã qua đào tạo
08:17 05/07/2018
Chiều 4-7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với hai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền...
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam – Đào tạo kỹ sư nuôi trồng Thủy sản
10:53 31/05/2018
Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản lớn trên thế giới, xếp thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Thủy sản Việt Nam được chính phủ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn để...
Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
18:31 28/05/2018
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò...
Hội thảo: “Cân bằng giữa tài sản quốc tế và hàng hóa thị trường: tại sao phải có Luật Một giá”
07:50 23/05/2018
Trong khuôn khổ trao đổi học thuật giữa GS. Lê Văn Cường và các giảng viên, cán bộ, sinh viên khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, ngày 21 tháng 5 năm 2018 Khoa đã tổ chức seminar...
Hội thảo Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm
14:24 02/05/2018
Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, năm 2017 xuất khẩu thủy sản xếp vị trí cao nhất trong những ngành xuất khẩu nông nghiệp. Ngành thủy sản luôn cố gắng phấn đấu để...
Hội thảo Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật – Thách thức và cơ hội
11:15 28/04/2018
Ngày 24/4/2018, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh Vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức Hội thảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật – Thách thức và cơ...
Hội thảo Quản lý heo nái – dịch bệnh (Chương trình dinh dưỡng trong trại nuôi công nghiệp)
13:54 24/04/2018
Ngày 20 – 21 tháng 4 năm 2018, Nhóm nghiên cứu mạnh Thức ăn và sản phẩm chăn nuôi an toàn – Khoa Chăn nuôi phối hợp với công ty CJ Việt Nam tổ chức hội thảo Quản lý heo nái – dịch...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ