Nghiên cứu sinh
02/08/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 như sau:

14:42 08/06/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức phát bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng
15:59 07/06/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Lan Hương với đề tài: “Đặc điểm bệnh lý bệnh còi xương ở chó và biện pháp điều trị”
07:32 18/05/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Khởi với đề tài: “Ứng dụng chỉ thị phân tử chọn tạo các dòng đậu tương kháng bệnh gỉ sắt (Phakopsora pachyrhizi Sydow)”
14:28 06/04/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”
09:56 19/03/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:
09:30 14/03/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vinh với đề tài: “Nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire thông qua chọn lọc bằng chỉ thị phân tử”
09:28 14/03/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Minh với đề tài: “Phát triển sản xuất rau theo hướng thực hành nông nghiệp tốt tại tỉnh Hòa Bình”
08:03 05/01/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Cường với đề tài: “Quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
14:01 04/01/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương với đề tài: “Sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) hại hành hoa và biện pháp phòng chống tại Hưng Yên”
13:57 04/01/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Ánh Dương với đề tài: “Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân ở vùng ven thành phố Nam Định”

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ