TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Thông báo về việc mức thu tiền học phí các học phần kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2018-2019
Học kỳ I năm học 2018-2019, Trung tâm áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09/07/2018 về việc Quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.
Hoãn khám sức khỏe đợt 1 cho sinh viên Khóa 63 nhập học từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2018
Sinh viên khóa 63 nhập học đợt 1 từ ngày 19-23/7/2018 có lịch khám sức khỏe từ ngày 11-13/8/2018. Để chuẩn bị tốt hơn cho buổi khám sức khỏe của sinh viên, Trạm Y tế hoãn lịch khám sức khỏe của tân sinh viên cho đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất và đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng của Học viện.
Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 8 năm 2018
Căn cứ Kế hoạch thi các học phần học trong thời gian hè năm học 2017 - 2018, Học viện thông báo:
Tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Mỹ Hạnh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Mỹ Hạnh với đề tài: “Nghiên cứu xác định động vật thủy sinh chủ yếu mang virus gây bệnh đốm trắng ở tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh miền Bắc”
Tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Hồng Vân
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Hồng Vân với đề tài: “Nghiên cứu phát triển sản xuất dâu tằm bền vững tại tỉnh Thái Bình”
Mở lớp đặc biệt trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Học viện có kế hoạch mở lớp đặc biệt đối với một số học phần thuộc chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Sinh viên có nhu cầu mở lớp đặc biệt cần viết đơn xin mở lớp (theo mẫu) và nộp về Ban Quản lý đào tạo (Bàn 10- Phòng 121- Nhà hành chính).
Lịch thu tiền học phí sinh viên, môn học Kỹ Năng Mềm học kì I năm học 2018 – 2019
Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 06/08/2018 đến 16 giờ ngày 24/08/2018. Sau thời hạn trên, sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ bị xóa tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.
3522


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ