Học bổng Shinnyo-en
17:01 17/11/2017
Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:
09:27 16/11/2016
Căn cứ Công văn số 35 CV/QKH ngày 03/11/2016 của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc xét cấp học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản) năm học 2016 - 2017 cho 15 sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
26/01/2016
Ngày 22/01/2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2015 - 2016 cho 25 sinh viên của Học viện (có bản danh sách kèm theo).
26/01/2016
Ngày 22/01/2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2015 - 2016 cho 25 sinh viên của Học viện (có bản danh sách kèm theo).
25/01/2016
Ngày 22/01/2016, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng “Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi” năm học 2015 - 2016 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ