Học bổng Khuyến khích học tập
Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT trong học kỳ 2 năm học 2017-2018
Ban CTCT&CTSV thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT trong học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.687 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo
Tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018
Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:
Nộp hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên K62
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên K62 thuộc các đối tượng được hưởng chính sách Miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội; Học bổng và hỗ trợ sinh viên người khuyết tật
Xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng trong học kỳ 1 năm học 2017-2018
Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:
Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2017-2018
Điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2017 - 2018 như sau
Danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
4896

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ