Học bổng HUA JICF
Tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018
Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:
Kết quả dự tuyển học bổng HUA – JICF năm học 2016-2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả dự tuyển học bổng năm học 2016-2017 của sinh viên 58 đã tham gia Chương trình.
Cấp chứng nhận học bổng HUA – JICF năm học 2016-2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét cấp chứng nhận học bổng (CNHB) năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa 57 và 58 đã tham gia Chương trình học bổng HUA-JICF (danh sách kèm theo):
Dự tuyển học bổng HUA JICF năm học 2016-2017
JICF là tên viết tắt của Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Foundation) có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. JICF là tổ chức phi chính phủ do ông Ryoichi Rinnai sáng lập năm 1997 với mục đích hỗ trợ tài chính không kèm theo điều kiện, nhằm khuyến khích giáo dục cùng các mục đích khác ở các nước đang phát triển, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các nư
Kết quả xét cấp chứng nhận và dự tuyển học bổng HUA – JICF năm học 2015-2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét cấp chứng nhận và dự tuyển học bổng năm học 2015-2016 của sinh viên các khóa 55, 56, 57 và 58 đã tham gia Chương trình.
Kết quả dự tuyển Học bổng hỗ trợ 2015 - 2016 của Chương trình học bổng HUA JICF, Nhật Bản
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả dự tuyển Học bổng hỗ trợ năm học 2015 – 2016 của Chương trình học bổng HUA JICF, Nhật Bản.
Kết quả xét cấp chứng nhận và dự tuyển học bổng HUA – JICF năm học 2015-2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét cấp chứng nhận và dự tuyển học bổng năm học 2015-2016 của sinh viên các khóa 55, 56, 57 và 58 đã tham gia Chương trình.
4894

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ