CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 52 02 02

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

 Tổng số 46 tín chỉ , thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

1

CD06031

Điều khiển số

2

2

CD06035

Phương pháp nghiên cứu trong Kỹ thuật điện

2

3

CD07042

Điều khiển quá trình

2

4

CD06052

Lý thuyết tối ưu và ứng dụng

2

5

CD06053

Phương pháp phân tích, đánh giá và tính toán Hệ thống điện

2

6

CD06054

Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp

2

7

CD06055

Sử dụng năng lượng mới và tái tạo phát điện

2

8

CD06056

Điện tử công suất ứng dụng

2

9

CD06057

Quy hoạch và truyền tải điện năng

2

II

Học phần tự chọn ( tối thiểu 14 TC)

14

10

CD06058

PLC và CPU công nghiệp

2

11

CD07038

Vi xử lý trong đo lường điều khiển

2

12

CD07039

Điều khiển tối ưu và thích nghi

2

13

CD07040

Lôgíc mờ và ứng dụng trong điều khiển

2

14

CD07041

Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành

2

15

CD07043

Công nghệ lưu trữ và biến đổi điện năng

2

16

CD07044

Điều khiển vị trí và chuyển động

2

17

CD07045

Tự động bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện

2

18

CD07046

Tối ưu hoá chế độ mạng điện

2

19

CD07048

FACT trong hệ thống cung cấp điện

2

20

CD07050

Hệ SCADA điện lực

2

21

CD07051

Rơ le số và hệ thống thông tin trong mạng điện

2

22

CD07059

Phân tích kinh tế trong quản lý và vận hành hệ thống điện

2

23

CD07060

Phần mềm hỗ trợ trong tính toán, phân tích, đánh giá Hệ thống điện

2

24

KT07022

Kinh tế và quản lý tài nguyên

2

25

KQ07018

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

2

26

MT06021

Phát triển và bảo vệ môi trường

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

27

CD07995

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46

 

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ